Naše webová stránka využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Souhlasím Ne, děkuji

Header

Špičkový tým

 

Naši práci s týmem zakládáme na předpokladu, že vysoká výkonnost vyžaduje otevřené vztahy založené na vzájemné důvěře. Ta umožňuje rychlejší a efektivnější řešení problémů. Funkční tým charakterizuje vysoká důvěra jak mezi jeho členy navzájem, tak mezi členy a leaderem týmu. Pomáháme obnovit důvěru tam, kde není, a posilujeme důvěru tam, kde je nízká.

 

Členy týmu učíme otevřené komunikaci, poskytování zpětné vazby, řešení konfliktů a schopnosti uvažovat o kvalitě spolupráce a o tom, jak ji zlepšovat. Posilujeme tvorbu pevných vztahů mezi členy týmu. Pomáháme definovat pravidla pro vzájemnou spolupráci i pro řešení konfliktních situací.

 

Práci s týmem zakládáme na znalosti vývojových stádií, kterými každý tým prochází. Umíme rozpoznat, v jakém stádiu se tým nachází, a pomáháme mu zvládnout úkoly spojené s daným vývojovým stádiem tak, aby se co nejdříve dostal do stádia optimální výkonnosti.

 

Využíváme principy interpersonálního učení, vytváříme podmínky, ve kterých se členové týmu učí od sebe navzájem. Týmy vedeme k samostatnosti a učíme je, jak dlouhodobě udržovat nastavené mechanismy spolupráce i bez naší podpory.

 

Proč s námi?

  • vedeme týmy k vyšší výkonnosti, funkčním vztahům a efektivní spolupráci
  • podporujeme vzájemnou důvěru mezi členy týmu
  • učíme tým efektivně řešit konflikty a vedeme jej k samostatnosti
  • práci s týmem přizpůsobujeme vývojovému stádiu, ve kterém se tým nachází
  • dbáme na využívání naučeného v praxi – výstupem každého setkání jsou konkrétní kroky, na kterých tým pracuje